A-tekenset

De toegestane tekenset binnen de ISO-9660 specificatie. Hierin zijn toegestaan: alle hoofdletters A tot en met Z, de cijfers 0 tot en met 9 en de symbolen ! " % & ' ( ) = * + , - . / : ; < > ? en de spatie.