A-time: Absolute time

De tijd die verlopen is gerekend vanaf het begin van een audio-cd. Deze wordt gebruikt om start- en stoptijden vast te stellen op een mixed-mode disk, aan de hand waarvan applicaties kunnen reageren.