AA: Author's Alteration

Veranderingen in een bestand die geen correcties zijn van fouten. Hierdoor ontstaat een afwijking van het origineel.