Accessibility

*Accessibility* betekent toegankelijkheid. In relatie tot Internet gaat het dan specifiek om de toegankelijkheid van websites voor mensen met een handicap.