ACR: Allowed Cell Rate

Parameter gebruikt in ATM traffic management. *ACR* wordt dynamisch aangepast en varieert tussen de waarden van MCR en PCR.