Address Mask

Bitcombinatie die aanduid welk deel van een adres refereert naar het netwerk en welk deel refereert naar de host.