AMI: Alternate Mark Inversion

Transmissiemethode waarbij gelijke digits afwisselend een positieve en negatieve amplitude krijgen en een spatie een nulamplitude heeft.