Amplitude

Een op een ociloscoop weer te geven golfvorm van een bepaalde grootte.