Archief

Bestandskenmerk dat je kan zien in Windows verkenner. Dit kenmerk wordt automatisch geplaatst als een bestand gewijzigd is. Backup programma's kunnen hiervan gebruik maken. Andere kenmerken zijn Alleen-Lezen, Syteem, Verborgen. Deze kenmerken bepalen wat er mee een bestand kan worden gedaan. Bij het instellen als archief is alles mogelijk met het bestand terwijl bij alleen-lezen het bestand zal kunnen geopend worden maar waar er geen bewerkingen mogelijk zijn.