Artefacts

Dit zijn storende fouten in een foto, verkregen door onder andere een te hoge compressieverhouding in het JPEG-formaat. Zo kunnen bijvoorbeeld in een egale blauwe hemel vierkante kleurvlakken zichtbaar worden. Een JPEG-bestandsformaat is erg gevoelig voor artefacten, omdat het compressiealgoritme van dit opslagformaat informatie verliest naarmate zwaarder gecomprimeerd wordt.