Attachment

Een digitaal tekstbestand of andersoortig document (bijvoorbeeld een plaatje) dat u als 'bijlage' meestuurt met een e-mailbericht. Een bijlage is een deel van een rapport waarin men over het algemeen achtergrondmateriaal opneemt dat de hoofdtekst van het rapport onnodig lang zou maken. Een bijlage kan ook een los deel zijn die bij een brief of een tijdschrift gevoegd wordt. Met de komst van e-mail wordt met een bijlage (of in het Engels een attachment) een apart bestand bedoeld dat met de e-mail wordt meegestuurd.