Auteursrecht

Het auteursrecht is een vorm van intellectueel eigendom. Het is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.