Backup

Een backup is een reservekopie. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie reserve kopie te maken, eventueel met behulp van verschillende programma's. We onderscheiden hierin: * Copy backup: hier worden de aangeduide bestanden gewoon gekopieerd. * Full backup: hier wordt een volledige kopie gemaakt van alle bestanden. * Incremental backup: hier worden enkel de gewijzigde bestanden sinds de laatste backup gekopieerd. De bestanden worden gemarkeerd zijnde gekopieerd. * Differential backup: dit is het zelfde als een incremental backup doch de bestanden worden hier niet gemarkeerd als zijnde reeds gekopieerd.