Batch-bestand

Een batch-bestand is een ASCII-file waarin een aantal DOS-commando's is opgenomen. Bij het starten van een batch-bestand worden deze DOS-commando's êên na êên uitgevoerd. Het bekendste voorbeeld van een batch-bestand is het bestand AUTOEXEC.BAT.