Belichtingscorrectie

Deze handmatige correctie maakt het mogelijk om bewust af te wijken van de door de camera ingestelde belichting. Een “min”-correctie maat de foto donkerder en een “plus”-correctie maakt de foto lichter.