Beltijdcontract

Een overeenkomst tussen de eindgebruiker en een serviceprovider van een draadloos netwerk betreffende het gebruik van de service voor een bepaalde periode, gewoonlijk voor de periode van minimaal één jaar. Vroegtijdige ontbinding van dit contract kan extra kosten met zich meebrengen. In lange-termijncontracten zijn de maandelijkse toegangskosten vaak lager.