BER: Bit Error Rate

Bij digitale transmissie van signalen kunnen er fouten optreden als gevolg van atmosferische storingen. Het digitale signaal, dat uit pakketjes (packets) bestaat, wordt dan theoretisch `verminkt`. En dat zou betekenen dat die digitale signalen onbruikbaar zouden worden en een zwart beeld geven. Gelukkig kan het merendeel van die fouten via een ingewikkelde correctie worden hersteld. Het aantal fouten vóór het foutherstel heet de *BER*-in en na foutherstel heet het de *BER*-out. De *BER* is van veel factoren afhankelijk: aan de ontvangstkant onder andere van de schotel, de gebruikte LNB en de ontvanger. Voor een stabiele ontvangst is een *BER* kleiner dan 1E-.