Binair

De enige tekens die een computer rechtstreeks kan begrijpen. Enen en nullen, aan en uit, open en dicht. Alle computerprogramma's zijn opgeslagen als binair bestand. Tekstbestanden worden meestal in ASCII-formaat opgeslagen, maar zijn in wezen ook binaire bestanden. Gottfried Wilhelm von Leibniz is diegene die het het eerste vastlegde maar waarschijnlijk wisten de oude Grieken hier ook al van.