Bluejacking

Bluejackers beoefenen een soort drive-by messaging, waarbij ze anoniem berichten versturen naar andere bezitters van apparaten met Bluetooth-functionaliteit. Hoewel enkele bronnen aangeven dat bluejacking een samentrekking zou zijn van Bluetooth en hijacking (Engels voor kapen), is het niet zo dat een bluejacker daadwerkelijk gegevens wegkaapt van het apparaat dat Bluetooth gebruikt. *Bluejacking* maakt gebruik van het kennismakingsritueel dat bluetooth-apparaten uitvoeren voor ze elkaar vertrouwen. Daarbij maakt elk apparaat gebruik van een naam. Die naam mag 248 letters tellen, en kan dus een gewone tekst zijn, die lijkt op een bericht, of een vraag. Zo kan de eigenaar van een bluetooth-toestel toegang geven tot zijn apparaat zonder dat hij het weet. De ander kan dan bijvoorbeeld op zijn kosten bellen.