Bulkmail

Een e-mailbericht dat naar een groot aantal geadresseerde wordt of is verstuurd