D8

Digitale formaten zijn redelijk universeel. Een uitzondering is Sony dat, samen met bijvoorbeeld Hitachi, naast het hoogkwalitatieve DV-formaat gebruik maakt van het instapformaat Hi8 en het kwalitatieve 'tussenformaat'' *D8*. De manier van opnemen en verwerken komt overeen met DV, alleen de cassettes zijn lichtjes anders.