Datawarehouse

Grote verzameling van gegevens, die is vergaard in het kader van de normale bedrijfsuitvoering en die ten behoeve van managementinformatie opnieuw kan worden gebuikt.