Deamon

Hulpprogramma dat voortdurend op de achtergrond actief is voor het uitvoeren van routinematige verwerkingstaken.