Debugger

Een 'bug' is jargon voor een programmeerfout. Met een debugger-programma kun je deze fouten opsporen en repareren.