Decimaal

Getal in het gebruikelijke tiencijferig stelsel. Elk cijfer is er een van nul tot en met negen.