Decompressie

Het weer "uitpakken" van data, zodat deze direct gebruikt kan worden. Het tegenovergestelde van compressie.