Default

De oorspronkelijke instellingen van een programma of randapparaat ook wel fabrieksinstellingen genoemd od standaardinstellingen.