Desaturatie

Het naar omlaag brengen van de kleurverzadiging in een foto. Hierdoor worden de kleuren minder uitgesproken tot zelf volledig grijs.