Digitaal beeld

Een digitaal beeld is samengesteld uit beeldpunten of pixels (het Engelse woord voor beeldpunt), die in regels en kolommen zijn opgesteld. Afhankelijk van het soort van digitaal beeld zijn de beeldpunten gekleurd of wit. De "kwaliteit" van een beeld hangt af van het aantal pixels waaruit het is opgebouwd. Deze waarde wordt resolutie van een digitaal beeld genoemd.