Digitaliseren

Het omzetten van documenten naar een voor de computer begrijpbaar (digitaal) formaat. Wanneer een illustratie uit een magazine bijvoorbeeld gescand wordt, is die afbeelding gedigitaliseerd.