Distributed database

Database die verspreid over verschillende locaties is opgeslagen.