Docking Station (1)

Apparaat voor gegevensoverdracht tussen bijvoorbeeld palmtop en PC.