DOM

Document Object Model. Beschrijft de struktuur van een document, zodat het met een programmeertaal te benaderen is.