Doorschakelen

Met deze functie kunt u de telefoon zo instellen dat bepaalde telefoontjes of alle telefoontjes die binnenkomen, automatisch naar een ander telefoonnummer worden doorgestuurd. (Of deze functie beschikbaar is hangt af van uw netwerk en abonnement. De functie is niet in alle gebieden beschikbaar.) Verwar de functie *Doorschakelen* niet met de functie Doorverbinden, waarmee u zelf tijdens een gesprek de beller naar een ander nummer kunt doorsturen.