DTD

Document Type Definition. Beschrijft de elementen (tags) en attributen en hoe ze gebruikt mogen worden.