DTP

De afkorting van 'Desktop Publishing'. Hiermee bedoelt men het gebruik van computerprogramma's waarmee drukwerk kan worden vormgegeven.