Gain

Met de tern "gain" drukken we de versterkingsfactor uit van een versterker. Veelal drukken we "gain" uit in decibellen of in absolute waardes. Een gain van 10 maal komt overeen met 10 dB. De versterking is 10 maal. Dus een spanning van 1 volt aan de ingang van een versterker wordt 10 volt aan de uitgang in dit voorbeeld. Zero gain is een versterkingsfactor 1. 1 volt in = 1 volt uit. *Gain* kan ook negatief zijn, -10 dB = 1 volt in en 0,1 volt uit.