Geluidskaart

Deze kaart wordt in de computer gemonteerd en zorgt voor geluid. De bekendste geluidskaart is waarschijnlijk de SoundBlaster.