Gevoeligheid

De techniek in een digitale camera heeft net als een gewone fotocamera een bepaalde lichtgevoeligheid. Om deze lichtgevoeligheid goed te kunnen vergelijken drukken fabrikanten deze vaak in ISO-waarden uit. Dit zijn de vergelijkbare ISO-waarden van fotorolletjes. In het algemeen kunnen daaraan de volgende omstandigheden worden gekoppeld: 50: zeer zonnige buitenopnamen / statiefopnamen met langere sluitertijd 100: goed weer buitenopnamen en in beperkte mate binnenopnamen met flits 200: buitenopnamen en binnenopnamen met flits 400: slecht weer buitenopnamen en binnenopnamen (met flits) 1600: slechte lichtomstandigheden (binnenshuis, popconcerten) en situaties waar een snelle sluitertijd vereist is (sport) 3200: slechte lichtomstandigheden (binnenshuis, popconcerten) en situaties waar een snelle sluitertijd vereist is (sport).