Global chat

de mogelijkheid om on-line van gedachten te wisselen met geografisch verspreide deelnemers via het internet en gebruik makend van een chat-programma