Global village

de wereld als een dorp poetische aanduiding voor het internet