Gopher

Een menugestuurd of tekstueel gestuurd navigatieprogramma op het Internet.