GPL

Gnu General Public License. Dit is de bekendste Open-Source licentie. Het is een document dat omschrijft onder welke voorwaarden de software (en de broncode ervan) door de rechthebbende beschikbaar is gesteld.