Grafische kaart

Ook wel aangeduid als videokaart, wat strikt gezien onjuist is. Juist daardoor ontstaat er verwarring met kaarten voor bewerking van videobeelden. De kaart wordt door de computer gebruikt om een beeld op een beeldscherm te genereren. Het aantal af te beelden kleuren en de hoogst mogelijke resolutie zijn afhankelijk van de soort kaart en de hoeveelheid geheugen die de kaart bevat.