GUI

Grafische User Interface. De wijze waarop een programma gepresenteerd wordt aan de gebruiker. Bij Windows bestaat ze bijvoorbeeld uit de icoontjes, het bureaublad, enzovoort. Dit noemt men een grafische interface of *GUI*. De gebruikersinterface van DOS bestaat uit een eenvoudige commandoregel.