Kbps, Mbps

De hoeveelheid bits die je kan versturen via een verbinding, wordt uitgedrukt in duizend (kilo-), of miljoen (mega-) bits per seconde (*Kbps, Mbps*).