Klikken

Het kort indrukken en snel weer loslaten van de muisknop.