Knowbot

kunstmatig intilligent programma of agent dat zelfstandig zoekopdrachten op het internet uitvoert