Korrel

De korrelstructuur in een foto ontstaat doordat in een film het beeld wordt gevormd door lichtgevoelige zilverkorrels. Bij digitale foto’s spreekt men van beeldruis daar er geen filmkorrel aanwezig is.