Moiré

In onderwerpen met een regelmatig patroon kunnen hierop storende patronen weergegeven worden. Deze patronen noemt men *Moiré* en kan door bepaalde softwarematige filtertechnieken weggewerkt worden.*Moirê* is de technische term voor een storend streep- of vlekkenpatroon op het scherm.